fredag 29 juli 2011

Gratitude"Feeling gratitude and not expressing it is like wrapping a present
and not giving it."

 "Att känna tacksamhet och inte uttrycka det är som att slå in en present 
men inte ge bort den." 

William Arthur Ward

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...