måndag 28 november 2011

Continuing my Eὐχαριστέω - Multitudes on monday


Första Advent – Advent Sunday

När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus i väg två lärjungar och sade till dem: ”Gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något skall ni svara: Herren behöver dem, men han skall strax skicka tillbaka dem.” Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: Säg till dotter Sion: Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: ”Hosianna Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!”
Matt 21:1-9

As they approached Jerusalem and came to Bethphage on the Mount of Olives, Jesus sent two disciples, saying to them, “Go to the village ahead of you, and at once you will find a donkey tied there, with her colt by her. Untie them and bring them to me. If anyone says anything to you, tell him that the Lord needs them, and he will send them right away.”
This took place to fulfill what was spoken through the prophet:
“Say to the Daughter of Zion, ‘See, your king comes to you, gentle and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey.’”
The disciples went and did as Jesus had instructed them. They brought the donkey and the colt, placed their cloaks on them, and Jesus sat on them. A very large crowd spread their cloaks on the road, while others cut branches from the trees and spread them on the road. The crowds that went ahead of him and those that followed shouted, “Hosanna to the Son of David! Blessed is he who comes in the name of the Lord! Hosanna in the highest!”

Matthew 21:1-9Continuing my Eὐχαριστέω - Multitudes on Mondays 

244 … Finding “Baiconnaise” for a lover of bacon
245 …  Advent, the grey and warm winter became bearable
246 … Sharing the burden of bad news
247 … Confiding
248 … Being trusted
249 … Settling in bed with a book, cozy and warm – after a while, not remembering a read word… sleep
250 … The tiniest flicker of a flame in a candle when talking about just that …
251 … Great storm making it ok to stay indoors and feel like the world is just inside this house
252 … keeping secrets … knowing they are good
2 kommentarer:

  1. Your words are peaceful... comforting. Like falling asleep in a cold room under a warm blanket.

    SvaraRadera
  2. I pray your advent season is blessed.

    SvaraRadera

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...