"Om" / "About"

In english further down! 

Välkommen till min blogg. Du som hittat såhär långt in i bloggen är speciellt välkommen!

Varför en blogg?

Länge har jag låtit situationer och personer ”bo gratis i mitt huvud”. Under en period i mitt liv behövde jag minnas alla oförrätter i detalj för att överleva. Mitt liv delades med personer som aldrig glömde. Glömde jag min version, var det mitt fel. Mycket var således mitt fel, allt fick inte plats.

Nu ser mitt liv inte ut så längre, men vanan har funnits kvar… det är inte lätt att överge det som varit en överlevnads-taktik. 

SÅ ... den här sommaren, 2011, har jag ägnat mycket tid åt att lära mig en ny ordning – nya sätt att hantera livets innehåll.

Ett av verktygen är den här bloggen. Den ska, förhoppningsvis, fungera som en provplats (för att se hur det låter, se om det håller) för allt det som jag vill ge allt större plats i livet.

Den nya ordningen handlar om att leva NU. Den handlar också om att välja glädje, tacksamhet och eftertänksamhet. Jag tror fullt och fast att en välvillig attityd till livet måste vara ett medvetet val. Kanske inte för alla, men för mig, med mina erfarenheter.

Det är lätt att slås ned av motgång. Människans inbyggda jämförelse-syndrom  skapar osäkerhet, svartsjuka, mindervärdighetskomplex … listan kan bli lång … Och så händer saker vi inte har någon kontroll över. Vi skyller på Gud, ödet, andra människor, den eviga oturen … you name it!

Men min nya ”ordning” handlar inte om att trolla bort allt det. Den handlar däremot om att acceptera att jag mår dåligt ibland, att det finns dåliga dagar och att det inte är någons skuld. Och det kommer det inte vara heller, om jag lär mig att folk och situationer inte får bo gratis i mitt huvud, för då är det ju först och främst mitt eget fel att jag mår dåligt. ... snurrigt, men du förstår ändå?

Den här bloggen  kommer att handla om funderingar, andra människors klokheter, fotografi (som hjälper mig att koncentrera min värld på det lilla så det stora inte blir så stort), må-bra-saker och … den kommer, direkt och indirekt, handla om en dagligen trevande, ibland tvivlande men alltid närvarande tro på Gud.

Inläggen är ibland på svenska, ibland på engelska. Världen är stor, men inte SÅ stor längre och familj och vänner finns över hela klotet!

Kommentera gärna inläggen. HÄR  kan du läsa hur jag ställer mig till kommentarer.Om du vill kontakta mig utan att behöva göra det via kommentarfunktionen så kan du e-posta mig här:  evatrillian(at)gmail(dot)com

Om man klickar på en bild bör man komma till bildens källa, eller sajt där jag funnit den. Många bilder är svåra att hitta ett ursprung till. Om de är mina blir man kvar på bloggen :)
Welcome to my blog. You are especially welcome having ventured this far in to the blog.


Why a blog?

I have, for far too long, let situations and people “live rent free" in my head. For a long period of my life I needed to remember every injustice. People close to me remembered everything, and if I forgot I was the one without defense. I was, a lot of times.

My life is different now, but the survival instinct of those days became a habit. Such survival habits are hard to get rid of.

So … this summer, of 2011, I have spent a lot of time trying to learn new habits, new ways to handle what life presents.

One of the tools to accomplishing that is this blog. It will, hopefully, be a place where I can try my thoughts and values to see if all that I want to fill my life with feels solid and true.
The new order of things is to try to live NOW. It is also about choosing joy, being grateful and thoughtful. I believe that a positive and grateful attitude towards life must be so by choice, maybe not for all, but for me.

It is easy to be struck by adversity. Humankind’s built in feeling of having to compare themselves most of the time often makes us feel unsure of ourselves, feel jealousy, feel small … the list goes on … And then there are all the bad things that happen which we cannot control. We easily blame God, fate, other people, the ever-present bad luck … you name it!

My “new order of things” doesn’t mean I think I can eliminate all the bad things in life. It is about learning to handle them and accept that there will be bad days, that sometimes I won’t feel on top of the world, but that it isn’t anybody’s, or anything’s, fault. And I also hope that this will feel more true when I learn how not to let people and situations” live in my head rent free” and thereby making myself feel bad.

This blog will be about my thoughts, other peoples wisdom, photography (which help me see the world close up so I can find the strength to see the bigger picture), feel-good-stuff and … It will, directly and indirectly, be about a, daily struggling, sometimes doubting but always present, belief in God.

Sometimes I will post in Swedish, sometimes in English. Planet earth is big but the world has shrunk and family and friends are spread around the globe.

Comment freely but please read my thoughts on comments HERE first.


If you want to contact me without having to do so in the comments of my entries you can write to me here:  evatrillian(at)gmail(dot)com


If you click on the pic you should come to it's source. A lot of times that it's more than difficult. If  you get to nowhere clicking on the pic, then they are mine.