torsdag 2 februari 2012

Vår djupaste rädsla - Our deepest fearVår djupaste rädsla är inte att vi inte räcker till.
Vår djupaste rädsla är att vi är mer kraftfulla än vi förstår.


Det är vårt ljus, inte vårt mörker som skrämmer oss mest.


Vi frågar oss; vem är jag att vara lysande, fantastisk, talangfull, underbar.
Egentligen, vem är du att inte vara det?
Du är ett Guds barn.


Att du låtsas vara liten tjänar inte världen.
Det finns ingenting upplyst i att göra sig liten,
för att andra människor inte ska känna sig osäkra omkring dig.


Vi föds för att visa den gudomliga skönhet som finns inom oss.
Det finns inte bara i några av oss, utan i alla.


Och när vi låter vårt eget ljus stråla,
ger vi omedvetet andra människor tillåtelsen att göra detsamma.
När vi befrias från vår egen rädsla befriar vår närvaro automatiskt andra.

Marianne Williamson
Our deepest fear is not that we are inadequate. 
Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.
It is our light, not our darkness that most frightens us.

We ask ourselves; who am I to be brilliant, gorgeous, talented, and fabulous? 
Actually, who are you not to be? You are a child of God.

Your playing small does not serve the world. 
There is nothing enlightened about shrinking so that other people won't feel insecure around you.

We are all meant to shine, as children do. We were born to make manifest the glory of God that is within us. It's not just in some of us; it's in everyone.

And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.

Marianne Williamson
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...